English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Науково-педагогічні і виховні проблеми, над вирішенням яких працює колектив університету в 2012 – 2013 навчальному році:
- формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо– естетичної, правової, трудової, екологічної культури;
- набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;
- переорієнтація на розвиток здібностей студентів, істотне підвищення престижу інтелекту і загальної культури особи, формування високоморальної і громадянської позиції і національної свідомості;
- формування гармонійно розвиненої особи, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, професійне становлення.

І. Організаційна робота із студентами та знайомства з батьками

 •  Планування роботи

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце провед
ення

Відповідальний

1.

Розробити і затвердити:

 

 

 

 

 

- план виховної роботи вихователів гуртожитку;

1-4

17.08.12 р.

 

Вихователь
Яремко Л. Л.

 

- план роботи студентської ради гуртожитку;

1-4

17.08.12 р.

 

Вихователь
Яремко Л. Л.,
голова студ. ради

 •  Адаптація студентів нового набору.

Основні завдання:

 • допомогти студентам нового набору правильно оцінювати свої сили, виробити бажання застосувати їх з максимальною віддачею, прищеплювати любов до обраної професії;
 • сприяти студентам нового набору піднятись на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації і громадської активності;
 • виховувати таку молодь яка б зуміла не тільки освоїти досвіт старших поколінь, але й збагачувати його власними звершеннями.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

Тиждень першокурсника

1.

Знайомство із студентами нового набору та їх батьками:

 

 • знайомство з абітурієнтами та їх батьками;

 

 

 • поселення студентів нового набору в гуртожиток з урахуванням їх побажань і можливостей гуртожитку.

 

 

1

 

 

 

 

27.08-3.09

 

15.08-31.08

 

27.08.12

Гуртожитки

 

Приймальна комісія

 

Гуртожитки

Вихователь Яремко Л.Л.

 

Члени приймальної комісії,вихователь гуртожитку

 

Вихователь Яремко Л.Л.
Завідуюча гуртожитком Шестак Л.Л.

2.

Зустрічі-знайомства студентів нового набору в гуртожитку:

 • ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку і підписування про їх дотримання у спеціальному журналі;
 • розпорядок дня;
 • права і обов’язки мешканців гуртожитку;
 • традиції гуртожитку.

 

1-2

 

01.09.12
11.09.12

 

Гуртожиток
№ 3

Вихователь Яремко Л.Л.,
Завідуюча гуртожитком Шестак Л.Л.

3.

Формування студентської ради гуртожитку

1-5

До 11.09.12

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

1.3 Забезпечення умов для саморегуляції особистості відповідно до її здібностей та власних інтересів
Основні завдання:

 • формування навичок самоврядування, активності і відповідальності;
 • підвищення рівня успішності і навчальної дисципліни.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Розселення студентів у гуртожитку з урахуванням їх побажань.

1-5

27.08-03.09.12

Гуртожиток №3

Вихователь, завідуючий гуртожитком, куратори академічних груп

2.

Загальні збори мешканців гуртожитку з питання прав та обов’язків

1-5

05.09.12-06.09.12

Гуртожиток №3

Яремко Л.Л.
голова студради

3.

Звітно-виборні збори членів студради гуртожитку

1-5

04.09.12

Гуртожиток №3

Яремко Л.Л.
голова студради

4.

Засідання студради гуртожитку

1-5

Кожен вівторок

Гуртожиток №3

Яремко Л.Л.
голова студради

5.

Бесіди за темами:
- про організацію самопідготовки та відпочинку в гуртожитку;
- наші завдання в рік закінчення університету;

1-5

 

Два рази на рік
протягом року

Гуртожиток №3

Яремко Л.Л.

1.4.Робота з обдарованими студентами
Основні завдання:
- формування проявів високої пізнавальної активності й допитливості;
- вироблення швидкості і точності виконання розумових операцій, зумовлених стійкістю уваги та оперативної пам’яті;
- формування навичок оперативного мислення, логічного викладу, багатства активного словника;
- розвиток творчого мислення та уяви.


№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Виставка-конкурс експонатів аматорського образотворчого, декоративно-прикладного та фотомистецтва «Світ моїх захоплень»

1-5

листопад

Гуртожиток
№3

Вихователь Яремко Л.Л.

2.

Виставка на кращий осінній букет

1-5

03.10.12

Гуртожиток №3

Вихователі 1-4 гуртожитків

3.

Інтелектуальна гра – вікторина «Що?Де?Коли?»

1-5

13.02.13

Гуртожиток
№3

Вихователь Яремко Л.Л., голова студради

4.

Виставка весняних композицій «Букет коханій», присвяченій Дню Землі.

1-5

16.04.13

Гуртожиток
№3

Вихователь Яремко Л.Л., голова студради

5.

Конкурс ораторського мистецтва «Великодня писанка»

1-5

30.04.13

Гуртожиток
№3

Вихователі 1-4 гуртожитків

 • Патріотичне виховання

Основні завдання:

 • формування людини готової до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави;
 • вивчення бойових традицій та героїчних сторінок українського народу та його збройних сил;
 • формування патріотичних почуттів;
 • формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захистити;
 • формування мовної культури.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Бесіда «Національна гідність кожного українця»

1-5

09.10.12

Гуртожиток №3

Вихователь
Яремко Л.Л.

2.

Година спілкування «Без верби й калини нема України»

1-5

Грудень

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

3.

Бесіди про календарну звичаєвість українців

1-5

29.01.13

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

4.

Виховна година «Козацька берегиня»

1-5

28.11.12

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

5.

Літературне свято, присвячене дню української писемності та мови «Мова барвиста, мова багата, ніжна і тепла, як батьківська хата»

1-5

31.10.12

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

6.

Вечір-диспут «Воїн-захисник Вітчизни»

1-5

05.12.12

Гуртожиток №3

Вихователі 1-4 гуртожитків

7.

Кохання в житті Т.Г. Шевченка

1-5

07.03.13-11.03.13

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

8.

«Подвиг солдата буде жити вічно». Похід до музею «Бойової слави»

1-5

12,13 вересня 2012

Військовий ліцей

Вихователь Яремко Л.Л.

9.

«Моя турбота» - акція по врученню подарунків дітям будинку «Малюка», присвячена Дню Св. Миколая

1-5

19.12.12

Дім «Малютки»

Вихователі 1-4 гуртожитків, студрада

10.

Екскурсія «По історичних місцях Полтавщини»

1-5

07.10.12

Полтавщина

Вихователі 1-4 гуртожитків

11.

«Слобожанські скарби, храми, музеї, парки»
Пархомівка, Краснокутський дендропарк

1-5

21.04.13

Краснокутськ

Вихователі 1-4 гуртожитків

 • Морально-правове виховання

Основні завдання:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, конституції, державних символів;
 • розвиток правової орієнтації як готовності студентів до свідомого дотримання правових норм, до виховання обов’язків громадянини України незалежно від національності, політичних поглядів і релігійних переконань;
 • прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе за моральними нормами, що діють в суспільстві;
 • опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення;
 • наслідування кращих зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Спрямувати роботу на докорінне підвищення правових знань та культури студентів та їх батьків. Тримати на контролі чітке дотримання та виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л., завідуюча гуртожитком
Шестак Л.Л.
Куратори груп.

2.

Систематично проводити бесіди стосовно міжнаціональних відносин, збереження миру, злагоди між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Куратори груп, викладачі, вихователь Яремко Л.Л.

3.

Бесіди із циклу «Школа хороших манер»

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

4.

Бесіда «Етикет на кожен день»

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

 • Художньо-естетичне виховання

Основні завдання:

 • виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації;
 • вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті;
 • формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Організація масових заходів культурного дозвілля: дискотеки і вечорів відпочинку

1-5

Постійно протягом року

МРЦ, гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.. студрада

2.

Вечори іменинника: «Зичимо щастя», «Під знаком зодіака»

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л., студрада

3.

Конкурс на краще естетичне оформлення кімнат в гуртожитку:
«Затишне житло – затишно моїй душі»

1-5

Жовтень

Гуртожиток №3

Вихователі 1- 4 гуртожитків

4.

Вечір відпочинку «Ім’я твоє - студент»

1-5

15.11.12

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

5.

Вечір у театрі

1-5

Протягом року

Театри

Вихователь Яремко Л.Л., студрада

6.

Тематичний вечір, присвячений Міжнародному дню прав жінок і миру

1-5

06.03.13

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

7.

Конкурсно-розважальна програма, присвячена Дню гумору «Сміх – не гріх, лікує всіх»

1-5

01.04.13

Гуртожиток №2

Вихователі 1-4 гуртожитків

 • Трудове виховання

Основні завдання:

 • формування працелюбної особистості;
 • формування умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку;
 • формування соціальної активності та відповідальності особистості через включення її у процес державотворення, реформування суспільних відносин.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Організація санітарних днів у гуртожитку

1-5

Кожного четверга

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л., студрада, профком студентів

2.

Рейди по перевірці стану майна житлових кімнатах гуртожитку

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л., студрада, профком студентів

3.

Прибирання території навколо гуртожитку

1-5

Постійно

Гуртожиток №3

Чергові
студенти

4.

Ремонти секцій, кухонь та кімнат

1-5

Вересень, жовтень

Гуртожиток №3

Студенти

 • Фізичний розвиток та робота з допризовною молоддю

Основні завдання:

 • утвердження здорового способу життя, як невід’ємного елемента загальної культури особистості;
 • повноцінний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла й духу, людини і природи.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Проведення спартакіади на першість між гуртожитками 1,2,3,4

1-5

Вересень, жовтень

Спорткомплекс

Вихователь Яремко Л.Л., студрада, студентський профком

2.

Туристичні походи «За здоровий спосіб життя»

1-5

Протягом року

 

Вихователі 1-4 гуртожитків

3.

Зустріч з лікарем медичного пункту СНАУ. Особиста гігієна та профілактика інфекційних захворювань

1-5

 

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

 • Екологічне виховання

Основні завдання:

 • виховання екологічної культури особистості;
 • розуміння необхідності гармонії і її відносин з природою;
 • усвідомлення себе частиною природи;
 • виховання свідомого виконання норм поведінки в природі.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Конкурс на краще озеленення кімнат в гуртожитку.

1-5

Травень

Гуртожиток №3

Вихователі 1-4 гуртожитків

2.

Бесіда на тему: «Чорнобиль – біль душі», присвячена Дню Землі та річниці Чорнобильської трагедії.

1-5

23.04.13

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л., студрада, профком студентів

3.

Ознайомлення студентів з нормативними документами уряду України з питань охорони навколишнього середовища

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

4.

Зустріч з дільничим лікарем

1-5

Листопад

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

5.

Година спілкування «Про шкідливість наркотичних речовин»

1-5

Жовтень

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

6.

Година спілкування «Екологія на Сумщині»

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

7.

Година спілкування «Заповітні місця на Сумщині»

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

 • Робота з батьками

Основні завдання:

 • спільна цілеспрямована робота по вихованню молоді, шляхом залучення батьків до навчально-виховного процесу;
 • своєчасна інформація батьків про результати навчання та поведінку їх дітей.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Ознайомлення із сімейним станом студентів з метою проведення цілеспрямованої виховної роботи.

1-5

Вересень, жовтень

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л.

2.

Організація інформації батьків з питань поведінки студентів в позаурочний час

1-5

Протягом року

Гуртожиток №3

Вихователь Яремко Л.Л., студрада

 • Робота з профілактики правопорушення

Основним спрямуванням роботи з профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії та паління є роз’яснювальна та профілактична робота з студентами.


№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце проведення

Відповідальний

1.

Спрямувати роботу на докорінне підвищення правових знань і культури студентів та іх батьків. Тримати на контролі чітке дотримання та виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

1-5

Протягом року

Гуртожиток № 3

Вихователь Яремко Л.Л.

2.

Вивчати психологічні та індивідуальні особливості студентів, їх здібності та нахили за анонімним анкетуванням.

1-4

Протягом року

Гуртожиток № 3

Вихователь Яремко Л.Л., психолог

3.

Зустріч з працівниками МВС України, бесіди за круглим столом

1-4

Протягом року

Гуртожиток № 3

Вихователь Яремко Л.Л.

4.

«Молодь за здоровий спосіб життя. Бесіда за круглим столом.»
«Чому ти куриш?»,
«Про СНІД без табу»

3-4

15.05.13

Гуртожиток № 3

Вихователь Яремко Л.Л.,
Голова студради

5.

Зустріч з працівниками протипожежної безпеки та охорони праці

1-5

Грудень

Гуртожиток № 3

Вихователь Яремко Л.Л.

Вихователь гуртожитку               Л.Л. Яремко

Новини

Середа, 20 лютого 2019
«Козацькі ігри» у Сумському НАУ
19 лютого спортивний комплекс Сумського національного... Детальніше...
Вівторок, 19 лютого 2019
ІІІ щорічний бал юридичного факультету
15 лютого юридичний факультет Сумського НАУ провів уже... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
На факультеті ЕіМ відбувся семінар
13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Вітємо із захистом!
Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Екскурсія для наймолодших у Сумському НАУ
14 лютого учні 2-В класу школи І-го ступеня №30 «Унікум»... Детальніше...
Неділя, 17 лютого 2019
День відкритих дверей у Сумському НАУ
16 лютого у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 15 лютого 2019
Закохані у Сумському СНАУ
День Святого Валентина – свято любові, турботи та... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
Перемога колективу СНАУ на ІХ Чемпіонаті України
10 лютого у Києві проходив ІХ Чемпіонат України серед... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
«Школярка-панянка» отримала нових випускниць
10 лютого в місті Тростянець Сумської області відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 08 лютого 2019
ОСС СНАУ вперше звітував про виконану роботу
7 лютого у залі ректорату Сумського національного... Детальніше...
Середа, 06 лютого 2019
Володимира Ладику обрано ректором Сумського НАУ
6 лютого 2019 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Обрання членів Наукового комітету
З 29 січня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Старости академічних груп університету зібралися на засідання
4 лютого відбулосязасідання старост академічних груп... Детальніше...
Четвер, 31 січня 2019
Представники 4 факультетів СНАУ відвідали передвиборчий захід
В останній день січня в Сумському національному... Детальніше...
Середа, 30 січня 2019
Володимир Ладика звернувся до представників ще двох факультетів
30 січня в стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.