English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

Строченко Наталія Іванівна, к.е.н, доцент, зав. кафедри економіки, декан факультету економіки та менеджменту

Автобіографія

Народилася  30 серпня 1962 року в с.Гудими Роменського району Сумської області. В вересні 1968  році вступила до Гудимівської 8-річної школи, яку  закінчила в червні 1976 року. В вересні того ж року вступила до Дніпропетровського технікуму. Закінчила технікум в 1979  році. В вересні того ж   року  вступила на економічний   факультет  Харківського  сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва, який закінчила в  1984  році, отримавши диплом з відзнакою.
По закінченню інституту, з 1984 по 1987 рік    працювала на посаді головного бухгалтера радгоспу «Андріяшівський» Роменського району Сумської області.
1987-1992 головний бухгалтер радгоспу «Сумський» Сумського району Сумської області.
1992-1996 головний бухгалтер, начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку і звітності Управління сільського господарства Сумської районної адміністрації.
1996-1997  головний спеціаліст відділу промислових регіональних ресурсів Управління сільського господарства, промисловості обласної адміністрації.    
В 1996 році захистила кандидатську дисертацію.
В 1997  році прийнята на посаду доцента кафедри статистики, маркетингу та АГД Сумського НАУ.
3 2000 по 2005 працювала на посаді декана економічного факультету Сумського НАУ. 
З 2001 року - завідувач кафедри економіки АПК
З  2006 року доцент кафедри економіки АПК і екологічного менеджменту.
З 1 лютого 2008 року по теперішній час працює завідувачем кафедри економіки і контролінгу, яка утворилася внаслідок поділу кафедри економіки АПК і екологічного менеджменту.

З 1 вересня 2014 р. призначена завідуючою кафедри економіки, що утворена шляхом об’єднання кафедр економіки і контролінгу та кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Дисципліни:

Економіка підприємства

Економіка і фінанси підприємств

Контролінг

Наукові праці:

Прибыльность производства овощных культур // Внутривузовский сборник, Харьков, 1995г.

Влияние концентрации производства на эффективность  овощеводства // Внутривузовский сборник, Харьков, 1996г.

Состояние  и эффективность производства овощей открытого грунта в Украине // Внутривузовский сборник, Харьков, 1996г.

Проблемы создания и развития фермерских хозяйств, специализирующихся на  выращиванию овощных культур// Внутривузовский сборник, Харьков, 1996г.

Cовершенствование специализации хозяйств  - важный фактор эффективного использования  земли. // Внутривузовский сборник, Харьков, 1996г. Економіка овочівництва в умовах переходу до ринкової економіки // Внутривузовский сборник, Харьков, 1996г.

Бухгалтерський баланс та результативність аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств//Вісник Сумського державного аграрного університету. –1998.- №2. –С.100-103

Аналіз економічної ефективності виробництва молока в Сумській області// Вісник Сумського державного аграрного університету. –1998.- №1. –С.130-133

Проблеми обліку основних засобів в аграрному секторі економіки// Вісник Сумського державного аграрного університету. –1998.- №2. –С.201-204.

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств Сумської області// Збірник статей за матеріалами Міжнародних науково-практичних конференцій, м.Суми: Видавництво “Козацький вал”, 1999.

Спеціалізація та концентрація виробництва в овочівництві// Вісник Сумського державного аграрного університету. –1998.- №1. –С.48-50.

Перспективи розвитку фермерських господарств Сумської області// Вісник Сумського державного аграрного університету. –1998.- №2. –С.108-111

Економічний механізм відтворення і вдосконалення використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки. СНАУ –2002 р.

Динаміка та особливості відтворення міського і сільського населення України //матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів СНАУ, 2003р.

“Трудовий потенціал сільського господарства:  визначення і сутність”.// матеріали науково-практичної  конференції викладачів, аспірантів і студентів СНАУ, 2004р.

“Визначення трудового потенціалу” ”.//матеріали  науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів СНАУ, 2005р.

Лозинська І.В., Строченко Н.І. Економічна доцільність маркетингового дослідження на підприємствах. «Розвиток наукових досліджень 2005», Полтава, 2005.

Строченко  Н.І., Лук’янова Ю. М. Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Сумській області. Вісник СНАУ, серія «Економіка та менеджмент», випуск 5-6 (22-23), 2006.

Карташова И.М., Строченко Н.И. Определение экономической эффективности новой техники в агропромышленном комплексе. Аграрний форум, червень, 2006

Карташова И.М., Строченко Н.И. Оценка эффективности мероприятий, направленнях на ускорение НТП в АПК.  Вісник СНАУ, серія «Економіка та менеджмент» №6-7(22-23), 2006.

Карташова И.М., Строченко Н.И. Исследования факторов влияющих на эффективность капитальных вложений методом Исикава Каору.//Вісник СНАУ, серія Будівництво, випуск 12 (12), Суми, 2008.- С. 42-44

Строченко Н.І., Кубишкіна І.М. Забезпечення інвестиційного попиту та динаміка валових інвестицій в Сумській області.// Вісник СНАУ, серія Економіка та менеджмент, № 4 (28).-Суми, 2008.-С. 50-54.

Строченко Н.І., Кубишкіна І.М. Стан та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Сумської області. //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008р.).-Т.2.-Суми. «Довкілля».2008.-197с.

Строченко Н.І. Новий підхід до визначення показників руху персоналу в сучасних умовах діяльності підприємства. //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008р.).-Т.2.-Суми. «Довкілля».2008.-198с.

Строченко Н.І., Шкурат О.П. Можливості регулювання прибутку підприємства через його оподаткування //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008р.).-Т.2.-Суми. «Довкілля».2008.-С.201.

Строченко Н.І., Анікеєв Є.О. Фактори ефективності розвитку зернового виробництва в Сумській області //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(8-25 квітня 2008р.) -Т.2.-Суми. «Довкілля».2008.-С.171.

Строченко Н.І., Кубишкіна І.М. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку  Сумського регіону.//Вісник СНАУ, серія Економіка та менеджмент, Суми-2009р.

Строченко Н.І., Мазій І.М. Капітальні вкладення в народне господарство України: проблеми та перспективи// «Вісник СНАУ», серія «Економіка та менеджмент».- № 6\1.- 2010. С. 143-147.

Строченко Н.І., Дякова Т.А. Щодо проблем державного регулювання аграрного ринку//Вісник СНАУ, серія Економіка та менеджменту, Суми-2009р.

Строченко Н.І., Лазоренко К.С. Роль, значення та особливості функціонування ринку праці на сучасному етапі//Вісник СНАУ, серія Економіка та менеджменту, Суми-2009р.

Карташова І.М., Строченко Н.І. Использование экономико-математических методов при выборе оптимальных организационно –технических решений в строительстве.//Вісник СНАУ.Випуск 9(13), 2009.

Строченко Н.І., Шкурат О.П. Концепція розвитку системи контролінгу в аграрних підприємствах. //Вісник СНАУ, серія Економіка та менеджмент, 2009.

Строченко Н.І. Роль контролінгу в системі управління підприємством. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29квітня 2009р.).-Суми. «Довкілля».2009-С. 191

Строченко Н.І., Дьякова Т.А. Аналіз ліквідності підприємства// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2010р.).-Суми. (електронний режим доступу)

Строченко Н.І., Жиленко С.В. Проблеми інтенсифікації сільськогосподарського виробництва// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів

Сумського НАУ (20-29 квітня 2010р.).-Суми. (електронний режим доступу)

Строченко Н.І., Бойченко О.В. Продуктивність праці як фактор економічної сталості сільськогосподарського виробництва / Н.І. Строченко, О.В. Бойченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (27-29 жовтня 2010р.).-Суми. -2010р.

Строченко Н.І. Відновлення системи управління – одна з найважливіших умов стабілізації виробництва в регіональному АПК / Н.І. Строченко// Науково-виробничий журнал  «Сталий розвиток економіки», - Хмельницький. – 2010. - № 12. – С. 10-22.

Строченко Н.І. Кластеризація як основний механізм відродження сільськогосподарського виробництва / Н.І. Строченко// «Вісник СНАУ», серія «Економіка та менеджмент».- Суми.- 2010. – С. 60-66.


Підручники :

Шиян В.Й., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз // Навчальний посібник . –2004р Київ, “АСК”, - 245 с.

Карташова І.М., Строченко Н.І. Економіка будівництва. Довідковий посібник для студентів 4 курсу спеціальності 7.092.101 «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форми навчання.-Суми.-2009р.

Строченко Н.І., Карташова І.М., Мазій І.М., Забара А.М. Економіка будівництва. Навчальний посібник.- Суми, 2010.-177с.

Методичні рекомендації:

 • Методичні вказівки для виконання курсових робот з аналізу господарської діяльності на економічному факультеті очної та заочної форми навчання. СДАУ;-  1999р, 1 ум. др. арк.
 •  Методичні вказівки для виконання курсових робот з економічного аналізу діяльності підприємств АПК на обліково-фінансовому та  економічному факультеті очної та заочної форми навчання. СДАУ; 2001р , 1,1 ум. др. арк.
 • Методичні настанови щодо оформлення дипломного проекту (роботи), кваліфікаційної магістерської роботи.// СДАУ, 2001р., 1 ум. др.арк.
 • Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики за кордоном для  студентів економічного факультету спеціальностей “менеджмент організацій” “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”- СНАУ 2001р 0,4 ум. др.арк.
 • Методичні рекомендації щодо виконання випускних і дипломних робот для студентів економічних спеціальностей.// СДАУ, 2001р., 1,4 ум. др.арк.
 • Методичні настанови про практичну підготовку студентів економічного факультету за спеціальностями “Менеджмент організацій” та “Менеджмент ЗЕД”.// СНАУ, 2001р., 0,5 ум. др.арк.
 • Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики за кордоном та написання звітів. СДАУ, 0,3 ум. др. арк. 2001р.
 • Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.050202 “Менеджмент організацій” (з правовими основами). // СДАУ – 2001р., 0,6 ум. др.арк.
 • Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи по предметах “Економіка АПК” та “Економіка підприємств” для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форми навчання.// м. Суми Обласна друкарня ; 2001р., 1 ум. др.арк
 • Програма практичного навчального семестру з методичними рекомендаціями і таблицями для студентів спеціальності “Адміністративний менеджмент” спеціалізація “Аграрний менеджмент”/ м.Суми , 2002р., 1,1ум. др.арк .
 • Програма  виробничої практики з економіки і оплати праці в сільському господарстві для студентів 3 курсу економічного факультету ( спеціальність 8.050201  “ Менеджмент організації “ )  СНАУ, 2003р., 0,9 ум. др.арк .
 • Програма виробничої практики  з економіки для  студентів економічного  факультету спеціальності  7. 050206 “ Менеджмент  ЗЕД” СНАУ, 2003р.,1,1ум. др.арк .
 • Методичні рекомендації щодо  підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни - Розміщення продуктивних сил  за темою “ Хімічний комплекс світу й України”  Руденко Л.І. , Строченко Н.І., Калачевська Л.І.,  СНАУ , 20031 ум. др.арк.,
 • Методичні рекомендації щодо  підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни - Розміщення продуктивних сил за темою “ Металургійний компелекс”  -    Руденко Л.І. , Строченко Н.І., Калачевська Л.І., СНАУ, 2003р., 1 ум. др.арк.,
 • Методичні рекомендації щодо  підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни - Розміщення продуктивних сил за темою “ Машинобудівний комплекс” -  Руденко Л.І. , Строченко Н.І., Калачевська Л.І., СНАУ, 2003р., 1 ум. др.арк.,
 • Положення про систему нарахування балів при викладанні навчальної дисципліни “Економіка АПК” за модульно-рейтинговою системою для студентів факультету менеджменту та права 3 курсу спеціальності “Менеджмент організацій”  – СНАУ,2003р. 0,6 ум.др.арк .
 • Положення про систему нарахування балів при викладанні навчальної дисципліни “Економіка підприємств” за модульно-рейтинговою системою для студентів факультету менеджменту та права 3 курсу спеціальності “Менеджмент організацій” – СНАУ,2003р. 0,6 ум.др.арк .
 • Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”- СНАУ  2004р. 0,5 ум.др.арк.
 • Методичні рекомендації щодо  підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни - Розміщення продуктивних сил за темою “ Агропромисловий  компелекс”  -    Руденко Л.І. , Строченко Н.І., Калачевська Л.І., СНАУ, 2005р., 1 ум. др.арк.,
 • Методичні рекомендації щодо  підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни - Розміщення продуктивних сил за темою “ Паливо-енергетичний  компелекс”  -    Руденко Л.І. , Строченко Н.І., Калачевська Л.І., СНАУ, 2005р., 1 ум. др.арк.
 • Довідковий матеріал для студентів факультету “Менеджменту  і права” до виконання контрольних робіт з елементами дистанційної  освіти по дисципліні “ Системи технологій виробництва продукції  рослинництва”
 • Соколов М.О., Нєсвєтов О.О., Строченко Н.І.,  Цапенко Ю.Г., Курган В.П., Руденко Л.І., Прасол В.О., Ільченко О.В., Забара А.М., Дера О.В., Бараніченко Е.М., Радько Н.І., Рибалко Н.О. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”, Суми, СНАУ.-2007.
 • Строченко Н.І., Соколов М.О., Кубишкіна І.М., Рибалко Н.О. Контролінг. Методичні рекомендації  для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. / Суми, 2007 рік., 65ст.
 • Строченко Н.І., Дера О.В., Кубишкіна І.М., Рибалко Н.О. Методичні рекомендації щодо тестового контролю знань з дисципліни «Економіка підприємства».- Суми: СНАУ, 2007.-85с.
 • Строченко Н.І., Дера О.В., Кубишкіна І.М., Рибалко Н.О. Програма виробничої практики з економіки для студентів спеціальностей 6.050201 «Менеджмент організацій»та 6.050206 «Менеджмент ЗЕД» / Суми, 2007 рік. 24ст.
 • Строченко Н.І., Кубишкіна І.М., Рибалко Н.О. Методичні настанови по оформленню кваліфікаційної магістерської роботи, дипломної роботи (проекту), випускної роботи студентам спеціальностей  8.050201, 7.050201, 6.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання / Суми, 2008 рік.  16 ст.
 • Строченко Н.І., Руденко Л.І., Кубишкіна І.М. Методичні рекомендації по написанню та захисту кваліфікаційної магістерської роботи, дипломної роботи (проекту), випускної роботи студентами спеціальності  8.050201, 7.050201, 6.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання / Суми, 2008 рік.  24 ст.
 • Строченко Н.І., Кубишкіна І.М. Методичні настанови щодо змісту та організації переддипломної практики для студентів напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання.- Суми, 2009 рік.  22 ст.
 • Строченко Н.І., Кубишкіна І.М., Д’якова Т.А. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємств” для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. / Суми, 2009 рік.  21 ст.
 • Строченко Н.І., Рибалко Н.О., Кубишкіна І.М., Лозинська І.В. Контролінг. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. – Суми, 2009рік, 24с.
 • Строченко Н.І., Мазій І.М, Лозинська І.М. Економіка підприємства. Робочий зошит до практичних занять для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної форми навчання, 48 стор.
 • Строченко Н.І., Мазій І.М. Економіка підприємства. Методичні рекомендації для підготовки практичних занять для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання, 39 стор.
 • Строченко Н.І., Лозинська І.В., Мазій І.М. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економіка сільськогосподарського виробництва” для студентів 4 курсу спеціальності 6.110.101 «Ветеринарна медицина» денної форми навчання, 42 стор.
 • Строченко Н.І., Мазій І.М., Лозинська І.В. Контролінг. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної форми навчання, 42 стор.

Новини

Середа, 20 червня 2018
У СНАУ розпочалися урочистості з приводу святкування ювілею Михайлівської цілини
Сьогодні, 20 червня, у Сумському національному... Детальніше...
Вівторок, 19 червня 2018
Викладач СНАУ ознайомився з німецьким досвідом органічного виробництва
Відповідно до проекту німецько-української співпраці... Детальніше...
Вівторок, 19 червня 2018
У перемогах гартується талант
15 червня в Києві завершився грандіозний Національний... Детальніше...
П'ятниця, 15 червня 2018
Вперше в Сумах буде відкрито лабораторію сільськогосподарської техніки
14 червня цього року до СНАУ завітала група... Детальніше...
П'ятниця, 15 червня 2018
Обмін інженерними інноваціями
12-15 червня 2018 року в м. Суми проходила Міжнародна... Детальніше...
Вівторок, 12 червня 2018
«Весна» повернулася з перемогою
Ансамбль народного танцю «Весна» Сумського... Детальніше...
Четвер, 07 червня 2018
Тисячі відвідувачів, сотні компаній - одна мета!
6 червня розпочалася масштабна виставка сучасної... Детальніше...
Четвер, 07 червня 2018
Науковці СНАУ підкорюють Швецію
Нещодавно у швецького місті Мельме відбувся... Детальніше...
Середа, 06 червня 2018
СНАУ чекає на студентів з Піднебесної
2018 рік став для Сумського національного аграрного... Детальніше...
Середа, 06 червня 2018
У СНАУ відбулися заходи з якості викладання та активізації студентського самоврядування
25-30 травня 2018 року в рамках реалізації спільного з... Детальніше...
Вівторок, 05 червня 2018
До СНАУ завітав Джордж Роллер
Сьогодні, 5 червня, у Сумському національному... Детальніше...
Вівторок, 05 червня 2018
Студенти СНАУ отримали подяки ректора
Студентство – це період яскравих вражень та... Детальніше...
Понеділок, 04 червня 2018
Вітаємо Миколу Нагорного з Днем Народження!
Сьогодні своє 70-річчя святкує декан будівельного... Детальніше...
Четвер, 31 травня 2018
Вітаємо Юрія Котвяковського з успішним захистом
30 травня в Інституті держави і права ім. В. М.... Детальніше...
Четвер, 31 травня 2018
Із Китаю з любов’ю: із чим повернулися зі стажування студенти СНАУ
Сьогодні, 31 травня, у Сумському національному... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Юрій Данько, завідувач науково-дослідної частини Уже не перший рік Сумський національний аграрний університет входить до трійки кращих аграрних закладів вищої освіти України за усіма показниками. Щорічно наші... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.